ציוד תעשייתי

welding machine

מכונת ריתוך

frequency converter

ממיר תדרים

power supply

ספק כוח

network switch

החלפת רשת

network base station

תחנת בסיס רשת

case heat dissipation

פיזור חום במקרה

Virtual money miner

כורה כספי וירטואלי

Bitcoin Miner

כורה ביטקוין

Bitcoin Miner2

כורה ביטקוין