מכשירים רפואיים והיגייניים

/medical-and-hygienic-instruments/

חיישן PM2.5

Oxygen Absorber

בולם חמצן

Health Monitoring Instrument

מכשיר לניטור בריאות

Sputum Absorber

סופג כיח

Sterilizing machine

מכונה לעיקור

electronic mask

מסכה אלקטרונית

Beauty machine

מכונת יופי

smart toilets

שירותים חכמים